Over de

Veiligheidsmonitor

Wat is de veiligheidsmonitor?

De veiligheidsmonitor, ook wel monitor (on)veilig handelen genoemd, is een gestandaardiseerde meetmethode voor het meten van risicogedrag binnen een organisatie. Deze monitor is gebaseerd op het frequent lopen van observatierondes door fabrieken, hallen of werkplaatsen. De resultaten van deze rondes worden genoteerd en verwerkt in de zogeheten monitor. Gedrag, cultuur en veiligheidsbewustzijn wordt hierdoor meetbaar gemaakt.

Welke concrete waarden levert de veiligheidsmonitor op?

De monitor levert de volgende parameters op:

  • Aantal (on)veilige handelingen per persoon, vaak uitgedrukt in uur/dag
  • Ernst van de onveilige handelingen
  • Indeling van gedrag in categorie├źn
  • Risk-rate: een gestandaardiseerd risicoproduct op basis van aantal en ernst van onveilige handelingen
  • Het safetycijfer: inschalen van de Risk-rate als rapportcijfer voor de veiligheidscultuur

Waarom is de veiligheidsmonitor belangrijk voor uw organisatie?

Het grootste voordeel is dat gedrag, cultuur en veiligheidsbewustzijn van uw organisatie meetbaar wordt gemaakt. Op basis van concrete waarden kan het veiligheidsbeleid bijgestuurd worden om bedrijfsongevallen te voorkomen en onvoorziene kosten voor te zijn. Benieuwd naar de mogelijkheden om uw veiligheidscultuur helder in kaart te brengen en te verbeteren?

Klik hier en neem direct contact op!