Alles weten over

Veiligheidscultuur

Wat is veiligheidscultuur?

Een veiligheidscultuur gaat over de manieren waarop mensen met elkaar omgaan in het kader van veiligheid binnen een bedrijf of organisatie. Het geheel aan beleid, procedures, maar vooral houding en gedrag maken hier deel van uit. Het gaat hierbij niet over veiligheidsregels op papier, maar juist over de uitvoering van veiligheid in de praktijk. Concrete voorbeelden: Werken de werknemers veilig als de productiedruk groter wordt? Spreken we andere medewerkers aan op onveilig gedrag? Wordt er veilig gewerkt als de leidinggevende afwezig is?

Waarom is een goede veiligheidscultuur belangrijk?

Iedere organisatie heeft een eigen veiligheidscultuur. Bedrijven kunnen bewust dan wel onbewust veiligheidsrisico’s nemen in hun handelen. In een “slechte” veiligheidscultuur worden meer risico’s genomen en gedragen medewerkers zich vaker onveilig, waardoor er relatief meer ongevallen plaatsvinden en de onvoorziene kosten hoger zijn. Een goede veiligheidscultuur kenmerkt zich vaak door een hoog veiligheidsbewustzijn in de organisatie, waardoor risico’s bewust worden afgewogen en medewerkers de ruimte hebben om de veilige keuze te maken. Bedrijven met een goede veiligheidscultuur vermijden risicogedrag en hebben minder onvoorziene kosten.

Hoe kan veiligheidscultuur worden gemeten?

De veiligheidscultuur wordt via verschillende methodieken in kaart gebracht. De belangrijkste twee zijn Veiligheidsladder en Monitor Veiligheidsgedrag

Wij zijn al jaren expert op het gebied van veiligheidscultuur en -gedragtrainingen. Benieuwd naar de mogelijkheden om uw veiligheidscultuur helder in kaart te brengen en te verbeteren?

Klik hier en neem direct contact met ons op!